Đăng nhập

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lãnh đạo sở Thông Truyền thông tỉnh Hải Dương

​​​​​​​ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở
Họ và tên: Nguyễn Cao Thắng
Điện thoại: 0220.3897.346 - 0934.467.777​​
Email: nguyencaothang@haiduong.gov.vn​​​
0.jpg
​​ ​Phó Giám đốc Sở
Họ và tên:: Phạm Huy Thắng
Điện thoại: 0220.3897.386 - 0968.946.946
Email: phamhuythang@haiduong.gov.vn
​​ Phó Giám đốc Sở
Họ và tên:Nguyễn Văn Nhật
Điện thoại:0220.3897.356 - 0986.484.666
Email: nguyenvannhat1972@haiduong.gov.vn
​​​ ​ Phó Giám đốc Sở
Họ và tên: Nguyễn Minh Kha
Điện thoại: 0220.3796.888-0904.081.819
Email: nguyenminhkha@haiduong.gov.vn