Đăng nhập

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Cơ cấu tổ chức

​ 

STT​Tên phòng chức năngPhụ trách phòng/ đơn vị​Số điện thoại
1Văn phòng

Lê Tuấn Việt

Chánh Văn phòng

CQ: 3897350

DĐ: 0912363909

2Thanh tra Sở

Lã Hoài Văn

Chánh Thanh tra

CQ: 3897354

DĐ: 0988551102

3Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin

Nguyễn Hữu Đặng

Trưởng phòng

CQ: 3897352

DĐ: 0949883645

4Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Nguyễn Trọng Thắng

Trưởng phòng

CQ: 3897357

DĐ: 0983172286

5Trung tâm CNTT&TT

Hà Tuấn Giang

Giám đốc

 

CQ: 3893286

DĐ: 0904222124