Các đồng chí chủ trì Kỳ họp 

Chủ trì Kỳ họp có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Trên cơ sở nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua, để sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cần thiết phải sớm ban hành các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022; nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến 2045 để khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà ở, đặc biệt là nhà ở đô thị, nhà ở cho công nhân, cho các đối tượng chính sách xã hội.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp 

Khẳng định những vấn đề nêu trên rất quan trọng, cấp thiết, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết ngắn gọn, tập trung vào những nội dung chính, trọng tâm, dành thời gian để đại biểu thảo luận về các vấn đề liên quan. Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào nội dung kỳ họp.

Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương về dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, UBND tỉnh đề nghị phân bổ theo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 6/12/2021 với tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 là 4.167,3 tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2021 (3.088,1 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư công nguồn NSĐP năm 2022 là 4.167,27 tỷ đồng, dự kiến phân bổ về các cấp ngân sách như sau: Vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã là 2.978,621 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh là 1.188,649 tỷ đồng… Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Hải Dương đã nhất trí thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022.

Thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045, theo đó, Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, về diện tích nhà ở, phát triển diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 35,5 m2 sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở đạt 99.404.484 m2. Diện tích sàn nhà ở tăng thêm 44.682.374 m2. Xây dựng mới 251.095 m2 sàn nhà ở dạng chung cư. Về chất lượng nhà ở, phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 99%, nhà ở bán kiên cố đạt 1%, xóa bỏ nhà thiếu kiên cố. Phấn đấu đến năm 2045 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh khoảng 37 m2 sàn/người. Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 100%. Phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở đáp ứng cho nhu cầu của xã hội…

Chương trình đề ra các giải pháp, nhóm giải pháp để phát triển nhà ở, trong đó tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để mua, bán, cho thuê theo cơ chế thị trường. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội để giải quyết chỗ ở cho nhóm đối tượng chính sách xã hội khó khăn về nhà ở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về lập và công khai quy hoạch xây dựng, kiến trúc nhà ở; chính sách đất đai, tài chính, tín dụng và thuế, khoa học, công nghệ; nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý và phát triển nhà ở...

 Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 5 nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng đường tỉnh 394B (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện); xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394; xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II; Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Thực hiện quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ, kế hoạch

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị UBND tỉnh tích cực, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn theo tinh thần "5 rõ" để các nghị quyết đã được thông qua nhanh chóng đi vào cuộc sống có hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng tiến độ. Thực hiện quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn thanh toán.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045. Thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng có nhu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp.

 Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại Kỳ họp.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư, các thủ tục đầu tư bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật; bố trí đủ nguồn lực cho các dự án, bảo đảm các chương trình, dự án được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Khẳng định những nhiệm vụ thời gian tới rất quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng đề nghị và kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII./.